Pembekalan, Pemasangan & Pengujian Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Thin Client

PEMBEKALAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN SERTA MELATIH PERALATAN ICT BAGI MAKMAL KOMPUTER DENGAN KAEDAH PENYELESAIAN VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE (VDI) THIN CLIENT – KEBENARAN MEMASUKI SEKOLAH

Sebagai makluman, syarikat hanya dibenarkan memasuki sekolah di bawah pembekalannya untuk tujuan seperti ditetapkan sahaja dan tidak dibenarkan memasuki sekolah lain walaupun apa jua alasan tanpa kebenaran. Urusan lawatan atau pembekalan hendaklah dalam waktu pejabat sahaja. Wakil syarikat perlu memperkenalkan diri dengan membawa kad perakuan syarikat serta mematuhi peraturan memasuki sekolah yang sedia ada.

Sila muat turun untuk maklumat lanjut :

Pembekalan, Pemasangan & Pengujian Thin Client

Leave a Comment

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.