Home » 2014 » Pembekalan, Pemasangan & Pengujian Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Thin Client

Pembekalan, Pemasangan & Pengujian Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Thin Client

PEMBEKALAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN SERTA MELATIH PERALATAN ICT BAGI MAKMAL KOMPUTER DENGAN KAEDAH PENYELESAIAN VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE (VDI) THIN CLIENT – KEBENARAN MEMASUKI SEKOLAH

Sebagai makluman, syarikat hanya dibenarkan memasuki sekolah di bawah pembekalannya untuk tujuan seperti ditetapkan sahaja dan tidak dibenarkan memasuki sekolah lain walaupun apa jua alasan tanpa kebenaran. Urusan lawatan atau pembekalan hendaklah dalam waktu pejabat sahaja. Wakil syarikat perlu memperkenalkan diri dengan membawa kad perakuan syarikat serta mematuhi peraturan memasuki sekolah yang sedia ada.

Sila muat turun untuk maklumat lanjut :

Pembekalan, Pemasangan & Pengujian Thin Client

Check Also

Perlantikan Guru Data Di Sekolah Menengah & Rendah

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 14/2007: PERLANTIKAN GURU DATA DI SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH Sukacita dimaklumkan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *