Pelaksanaan Projek 1BestariNet

PELAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET DAN SURAT SIARAN KEBENARAN SEKOAll PostsLAH MEMASANG INTERNET

Kementerian Pelajaran Malaysia telah memulakan projek perkhidmatan 1BestariNet di semua sekolah seluruh Malaysia pada bulan Disember 2011. Projek ini merupakan perkhidmatan rangkaian Internet “end to end” bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran bagi semua sekolah. Ia akan dilaksanakan selama 2 tahun 6 bulan oleh pembekal perkhidmatan yang dilantik oleh KPM.

Sila muat turun untuk maklumat lanjut :

Pelaksanaan Projek 1BestariNet
Surat Siaran Kebenaran Sekolah

Leave a Comment

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.