Matlamat

1. Mewujudkan kalangan murid yang celik komputer.
2. Meningkatkan pencapaian teknologi dikalangan murid-murid.
3. Melahir dan memupuk perasaan tanggungjawab terhadap pentingnya mempelajari bidang ICT supaya tidak ketinggalan zaman.
4. Membantu murid meningkatan pengetahuan komputer dan memupuk sikap positif terhadap ICT dan perkomputeran.

Leave a Comment

Your email address will not be published.